Deelsessies

Lees meer over de workshops, masterclasses en ervaringsverhalen van de musea die al bevestigd zijn. Elk deelsessie zal vertrekken vanuit het standpunt van een van de vier P’s van de code D&I.

Ronde 1

Inclusief taalgebruik

Wat is inclusief taalgebruik en wat hoort daar absoluut bij? In deze workshop van Studio Samen krijg je specifieke tips en worden cases behandeld van bekende organisaties en van de musea zelf. In een korte pressure cooker maakt elke deelnemer een eigen actieplan voor inclusief taalgebruik. Wat is het ideaal? Hoe kan het museum dit bereiken? En wat daarvan kan er binnen korte termijn? Je loopt de deur uit met een concrete actie.

Spreker:

Osiris Hoepel, trainer bij Studio Samen. Osiris heeft ruim 11 jaar ervaring als trainer. Hij reisde de wereld af, maar kiest nu om in Nederland Diversiteit en Inclusie te bevorderen

Masterclass Creatieve toegankelijkheid

We zien toegankelijkheid als een kans en willen laten zien wat de meerwaarde kan zijn van Creatieve Toegankelijkheid. In de masterclass nemen ervaringsdeskundigen je hierin mee en je gaat met elkaar aan de slag om creatieve oplossingen te bedenken voor vraagstukken die spelen in jouw culturele organisatie.

Spreker(s):

Anna Boers, projectleider Creatieve toegankelijkheid Possibilize

Experts die tevens ervaringsdeskundigen zijn, namens Possibilize

Kennismaking en aan de slag met het Culturele Doelgroepenmodel

Meten = weten. Om meer te kunnen zeggen over het cultuurgedrag van jouw bezoekers, de inwoners uit jouw stad of omgeving kun je gebruikmaken van het Culturele Doelgroepenmodel, ontwikkeld en al jaren succesvol toegepast door Rotterdam Festivals. Wat is het, hoe werkt het en wat kan je er zoal mee? Tijdens deze sessie maak je kennis met het Doelgroepenmodel en ontdek je hoe je ermee kunt werken. Na een introductie ga je in groepen aan de slag en onderzoek je welke doelgroepen kansrijk zijn voor jouw (in dit geval een fictieve) museumcasus. 

Rotterdam Festivals is onderdeel van de DEN Taskforce Publieksdata, een landelijk samenwerkingsverband met een programma bedoeld voor iedereen die zich bezighoudt met publieksdata en voor organisaties die zich richten op cultuurparticipatie. Het verder opschalen van het Culturele Doelgroepenmodel binnen Nederland is een van de projecten vanuit de Taskforce, zo zijn er meerdere steden actief aan het werk met het model waaronder Den Haag en Utrecht. Wil je meer weten kijk dan op de website van het Culturele Doelgroepenmodel.

Spreker(s):

Mariska van Elsen is Hoofd Cultuurparticipatie bij Rotterdam Marketing. Ze stond aan de wieg van het Culturele Doelgroepenmodel.

Eva Lemstra is medewerker onderzoek bij Rotterdam Festivals.

Stroom door, niet uit

Diversiteitsbeleid richt zich doorgaans voornamelijk op het aantrekken van diverse talenten, maar houdt vaak minder rekening met het bevorderen van gelijke kansen binnen de organisatie en het tegengaan van vertrek van diverse medewerkers. Keptinn, een nieuw opleidingstraject voor bicultureel management, wil hier verandering in brengen. Initiatiefnemers Martin van Engel en Sander de Vries leggen de focus op het behouden van culturele diversiteit op de werkvloer.

Het programma van Keptinn richt zich onder andere op het omgaan met subtiele vormen van discriminatie en het mentaal sterk blijven in situaties van micro-agressie. Maar ook het imposter syndroom: hoe ga je hiermee om? Met behulp van vier pijlers, beoogt Keptinn de persoonlijke en professionele ontwikkeling van zowel collega’s met als zonder migratieachtergrond te bevorderen en te verbinden.

Sprekers:

Martin van Engel is expert op het gebied van diversiteit en inclusie.

Sander de Vries is oa eigenaar van Atrivision, dat gespecialiseerd is in het ontwikkelen van e-learning. Zijn kennis en ervaring zet hij tegenwoordig in om organisaties structureel meer divers te maken en te behouden.

Ronde 2

MUSEUM GAME 

Marian Duff – directeur van OSCAM en fellow aan de HKU – onderzoekt het begrip ‘museum’, met als doel deze toegankelijker en meerstemmiger te maken. Gebruikmakend van haar ervaringen met OSCAM stelt ze in haar onderzoek de volgende vraag centraal: hoe kunnen we samen een meer inclusieve museale en creatieve industrie maken voor huidige en toekomstige generaties? Het voorlopige resultaat na bijna 2 jaar fellowship is de MUSEUM GAME. Een game waarin je gesprekken kunt voeren, online in de Open Space vanuit je eigen avatar en die je de mogelijkheid geeft om over je organisatie na te denken. “Hoe verschillen jouw antwoorden van die van je collega’s? Waar komt dat door? We willen dat deze game nog meer ruimte maakt voor dialoog en veranderingen, dus let’s talk!,”aldus Marian.

De kracht van partnerschappen staat centraal tijdens deze deelsessie. Marian en educator Joanne Bright vertellen je meer over hoe OSCAM dit aanpakt, vervolgens speel je onder leiding van de gamedesigners, Marian en Joanne de game en ga je met elkaar het gesprek aan. 

Sprekers:

Marian Duff is oprichter en directeur van de Open Space Contemporary Art Museum (OSCAM)., Joanna Bright, educator OSCAM , Floren, Eline, Ajaniek en Justus: studenten Gamedesign aan de HKU

Ervaringen en lessen van een laboratorium voor een nieuwe publiekswerking

Museum Arnhem en Valkhof Museum werken samen in het project ONTGRENZEN. In dit BIS-Project 2022-2024 doen beide musea praktijkonderzoek om daadwerkelijk nieuw publiek te bereiken, en naar wat dat betekent voor organisatie, programma, communicatie etc. Om dit te realiseren wordt ieder jaar een tentoonstelling ontwikkeld met medewerking van een public in residence. Het doel is om hieruit ervaringen op te doen en lessen te leren die leiden tot nieuwe inzichten over collectie-ontsluiting en het bereiken van nieuw publiek.

Inhoud workshop

In deze workshop delen Museum Arnhem en Valkhof Museum hun ‘lessons learned’. Hoe werf je een public in residence? Hoe organiseer je hun invloed op het proces? Waar botst het met de gangbare praktijk van tentoonstelling maken? Wat levert het de musea op? Hoe gaan zij de lessen laten landen in de reguliere museale praktijk? Twee tentoonstellingen: Moving Stories (Valkhof Museum, 2021) en How Dare You (Museum Arnhem, 2022/23) hebben al interessante informatie opgeleverd. Marisa Monsanto (procesmanager Ontgrenzen) en Julius Thissen (projectleider How Dare You) vertellen over de ervaringen met beide projecten.

Sprekers:

Marisa Monsanto is procesmanager Ontgrenzen. Zij deed brede ervaring op in de culturele sector (bestuurder, manager) en bij de overheid (programmamanager en strateeg). Daarnaast is zij spreker en adviseur ten aanzien van kolonialisme, diversiteit en inclusie.

Julius Thissen was projectleider van How Dare You. Julius is multidisciplinair kunstenaar, die zich ook specialiseert in intersectioneel onderzoek, met een nadruk op de transgender en queer gemeenschap. Dit met het doel inclusie in de museale praktijk te bevorderen.