Privacybeleid

Wil je weten hoe wij omgaan met jouw gegevens?

Jouw privacy heeft onze hoogste prioriteit. Daarom behandelen en beveiligen wij je persoonlijke gegevens ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid.

Wie we zijn

Het versterken van het publieke belang van musea, dat is waar de Museumvereniging, de branche organisatie van ruim 400 musea in Nederland, naar streeft. Museumcontact is hét platform van de Museumverenging voor kennis en kwaliteit. Een plek waar leden van de Museumvereniging elkaar vinden in het zoeken en delen van kennis, voor én door museummedewerkers. Op onze sites vind je activiteiten waar je je ook via onze sites voor kunt aanmelden. Daarbij verwerken wij privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd. In sommige gevallen werken wij daarbij samen met musea en andere organisaties.

In deze privacyverklaring lees je wat persoonsgegevens zijn en hoe wij deze verwerken. Natuurlijk houden we ons aan de in Nederland geldende regels over verwerking van persoonsgegevens en privacy. Voor meer informatie over deze regels zie ook de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. Daarnaast maken wij gebruik van cookies. De manier waarop wij dit doen, kun je lezen in ons cookiebeleid.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens?

De Museumvereniging, gevestigd aan de Piet Heinkade 181F, 1019 HC Amsterdam, is verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die worden verwerkt zoals beschreven in deze privacyverklaring.

Welke persoonsgegevens wij verwerken en voor welke doeleinden

Wij verzamelen je voor- en achternaam, organisatienaam en e-mailadres wanneer je je als museummedewerker aanmeldt voor Museumcontact. Deze gegevens zullen wij gebruiken om je te informeren over activiteiten die georganiseerd worden in het kader van Museumcontact, zoals seminars, webinars en kennisgroepen, en om in het kader van Museumcontact contact op te kunnen nemen.

Daarnaast kun je er bij aanmelding in het kader van Museumcontact voor kiezen aanvullende gegevens op te geven, zoals profielfoto, functie, afdeling, expertise, telefoonnummer, adres, websites en links naar social media accounts. Deze gegevens worden dan opgenomen in ons overzicht van leden en contactpersonen van aangesloten musea.

Als je je aanmeldt voor een evenement dat wij organiseren, kunnen we om je aanmelding te verwerken om je naam, e-mailadres en functie vragen, alsook het museum waar je werkzaam bent en of je lid bent van de Museumvereniging. In het geval het een betaald evenement betreft, kunnen we ook je betaalgegevens verwerken.

Op grond waarvan mogen wij jouw gegevens verwerken?

De Museumvereniging moet het bovenstaande gebruik van jouw persoonsgegevens kunnen baseren op een wettelijke grondslag. Wij verwerken deze gegevens om de samenwerking, zoals we die de leden van Museumcontact als vereniging bieden, uit te kunnen voeren en de leden op de hoogte te houden. Museummedewerkers die lid willen worden van Museumcontact kunnen zich hiervoor op de website www.museumcontact.nl aanmelden.

Als wij een evenement organiseren waarvoor je een ticket aanschaft, dan verwerken we de gegevens die je bij aanmelding aan ons verstrekt (inclusief eventuele betaalgegevens) ter uitvoering van een overeenkomst.

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?

Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk. Gegevens verzameld in het kader van Museumcontact bewaren we gedurende de tijd dat je lid bent van Museumcontact.

Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht. Zo verplicht fiscale wet- en regelgeving ons om bepaalde financiële gegevens 7 jaar lang te bewaren.

Met wie delen we jouw persoonsgegevens?

Wij verstrekken geen gegevens aan derden als dat niet noodzakelijk is voor de levering van onze diensten als Museumvereniging.. De door jou verstrekte gegevens zullen we uitsluitend doorgeven aan deelnemende musea of andere instellingen, als dat voor de uitvoering daarvan noodzakelijk is. Denk bijvoorbeeld aan een overzicht van de deelnemers voor de organisatie, mede in het kader van de veiligheid.

Wat doen wij aan de beveiliging van jouw persoonsgegevens?

Om het risico op misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens zo veel mogelijk te beperken, nemen wij passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. Zo zorgen wij ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat wij onze veiligheidsmaatregelen regelmatig toetsen. Toetsing vindt in de regel één keer in de twee jaar plaats, tenzij belangrijke aanpassingen of ontwikkelingen een eerdere of andere test noodzakelijk maken.

Wil je jouw persoonsgegevens inzien, overdragen, veranderen of verwijderen?

Je hebt het de volgende rechten:

  • het recht om informatie op te vragen over de verwerkingen van je persoonsgegevens;
  • het recht om je persoonsgegevens over te laten dragen aan een andere partij (dataportabiliteit)
  • het recht om je persoonsgegevens te wijzigen;
  • het recht om je toestemming in te trekken, als de verwerking op toestemming is gebaseerd;
  • het recht om je gegevens te laten verwijderen indien de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verkregen of wanneer je je toestemming intrekt. Het recht om gegevens te laten verwijderen heb je niet altijd; er kunnen uitzonderingen van toepassing zijn; en
  • het recht op beperking van de verwerking.

Je kunt bovenstaande uitoefenen door een e-mail te sturen naar avg@museumvereniging.nl.

Bezwaar tegen de verwerking en klachten over de wijze van verwerking

Je hebt daarnaast het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Dit kan door een e-mail te sturen naar avg@museumvereniging.nl.

Als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens, dan helpen we je graag verder. Je kunt ons per e-mail bereiken via avg@museumvereniging.nl. In het geval dat we het niet eens worden, kun je een klacht indienen bij onze FG (edoornhein@devos.nl en/of bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens vind je daarover meer informatie.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op verwerkingen waarvoor wij verantwoordelijk zijn. Deze verklaring geldt dus niet voor websites, apps en/of (sociale) mediaplatforms van derden die naar onze website doorlinken of waarnaar wij op onze website verwijzen. Wij kunnen je niet garanderen dat deze andere websites, apps en/of platforms op een betrouwbare en veilige manier met jouw gegevens omgaan. We raden je daarom ook altijd aan om het daar toepasselijke privacy beleid goed door te nemen om te besluiten of je daarmee akkoord bent.

Functionaris gegevensbescherming

Om de naleving van de verplichtingen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming en het beleid van de Autoriteit Persoonsgegevens zoveel mogelijk te garanderen, is door de Museumvereniging een externe Functionaris voor de Gegevensbescherming aangesteld: mevrouw mr. Els Doornhein, De Vos & Partners Advocaten, Van Miereveldstraat 13, 1071 DW Amsterdam. Mevrouw Doornhein is te bereiken via: edoornhein@devos.nl.

Wijzigingen

We raden je aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen omdat wij deze van tijd tot tijd aanpassen. Zo blijf je steeds op de hoogte van de meest actuele stand van zaken over de manier waarop wij jouw persoonsgegevens gebruiken en beschermen.

Suggesties

Wij vertrouwen erop je met voorgaande informatie meer inzicht gegeven te hebben hoe wij omgaan met jouw gegevens. Jouw suggesties om de zorgvuldigheid te verbeteren, ontvangen we graag via avg@museumvereniging.nl.

Versie

Augustus 2023