Deelsessies ronde 2

Museum Game

Marian Duff – directeur van OSCAM en fellow aan de HKU – onderzoekt het begrip ‘museum’, met als doel deze toegankelijker en meerstemmiger te maken. Gebruikmakend van haar ervaringen met OSCAM stelt ze in haar onderzoek de volgende vraag centraal: hoe kunnen we samen een meer inclusieve museale en creatieve industrie maken voor huidige en toekomstige generaties? Het voorlopige resultaat na bijna 2 jaar fellowship is de MUSEUM GAME. Een game waarin je gesprekken kunt voeren, online in de Open Space vanuit je eigen avatar en die je de mogelijkheid geeft om over je organisatie na te denken. “Hoe verschillen jouw antwoorden van die van je collega’s? Waar komt dat door? We willen dat deze game nog meer ruimte maakt voor dialoog en veranderingen, dus let’s talk!,”aldus Marian.

De kracht van partnerschappen staat centraal tijdens deze deelsessie. Marian en educator Joanne Bright vertellen je meer over hoe OSCAM dit aanpakt, vervolgens speel je onder leiding van de gamedesigners, Marian en Joanne de game en ga je met elkaar het gesprek aan. 

Sprekers:

Marian Duff is oprichter en directeur van de Open Space Contemporary Art Museum (OSCAM)., Joanna Bright, educator OSCAM , Floren, Eline, Ajaniek en Justus: studenten Gamedesign aan de HKU

Ervaringen en lessen van een laboratorium voor een nieuwe publiekswerking

Museum Arnhem en Valkhof Museum werken samen in het project ONTGRENZEN. In dit BIS-Project 2022-2024 doen beide musea praktijkonderzoek om daadwerkelijk nieuw publiek te bereiken, en naar wat dat betekent voor organisatie, programma, communicatie etc. Om dit te realiseren wordt ieder jaar een tentoonstelling ontwikkeld met medewerking van een public in residence. Het doel is om hieruit ervaringen op te doen en lessen te leren die leiden tot nieuwe inzichten over collectie-ontsluiting en het bereiken van nieuw publiek.

Inhoud workshop

In deze workshop delen Museum Arnhem en Valkhof Museum hun ‘lessons learned’. Hoe werf je een public in residence? Hoe organiseer je hun invloed op het proces? Waar botst het met de gangbare praktijk van tentoonstelling maken? Wat levert het de musea op? Hoe gaan zij de lessen laten landen in de reguliere museale praktijk? Twee tentoonstellingen: Moving Stories (Valkhof Museum, 2021) en How Dare You (Museum Arnhem, 2022/23) hebben al interessante informatie opgeleverd. Marisa Monsanto (procesmanager Ontgrenzen) en Julius Thissen (projectleider How Dare You) vertellen over de ervaringen met beide projecten.

Sprekers:

Marisa Monsanto is procesmanager Ontgrenzen. Zij deed brede ervaring op in de culturele sector (bestuurder, manager) en bij de overheid (programmamanager en strateeg). Daarnaast is zij spreker en adviseur ten aanzien van kolonialisme, diversiteit en inclusie.

Julius Thissen was projectleider van How Dare You. Julius is multidisciplinair kunstenaar, die zich ook specialiseert in intersectioneel onderzoek, met een nadruk op de transgender en queer gemeenschap. Dit met het doel inclusie in de museale praktijk te bevorderen.

Op de grens tussen werk en zorg

Carine Neefjes, Museum van de geest